English
Deutsch
Italiano
Français

Operation for slidgigt i kravebensleddet


Smerter fra skulderens forside med udstråling til overarm, nakke eller hoved kan opstå som følge af slidgigt i kravebensleddet eller irritation i ledslimhinden omkring dette led.

Forandringerne kan være aldersbetinget slitage eller være følge af tidligere skader mod kravebensleddet (ledskred). Symptomerne fra leddet provokeres ofte ved løft opad og ved at føre armen mod modsatte skulder.

Blokadebehandling og operation med fjernelse af 5-10 mm knogle fra yderste ende af kravebenet, samt fjernelse af kogleudbygninger på skulderhøjens underside og slimsæk kan være nødvendig for at fjerne smerterne (dekompression og AC-resektion).

Læs mere

hr_undermenu.jpg

Undersøgelse
Blokade i skulder og albue
Kikkertundersøgelse af skulder
Frossen skulder
Indeklemningssmerter
Overrevet styrsene
Slidgigt i kraveben
Ustabil skulder
Ustabilt kraveben
Læger
Priser

Saralyst Allé 50 · DK-8270 Højbjerg · T. +45 86 27 76 26 · F. +45 86 27 76 56 · aarhus@ciconia.dk