English
Deutsch
Italiano
Français

Fertilitetsklinikken Ciconia byder velkommen i Århus

 

 

Har du brug for hjælp til at få børn? På Ciconias fertilitetsklinik kan du være sikker på at få den bedste fertilitetsbehandling for barnløshed. Vi råder over nogle af landets dygtigste og mest erfarne fertilitetslæger.

 

Vi bruger de nyeste teknikker, og vi har hjulpet mere end 10.000 små ønskebørn til verden med kunstig befrugtning siden 1984.

 

NYHED

Ændring af indholdet i vores Kontrakter på 3 fertilitetsbehandlinger

En kontrakt på 3 IVF behandlinger omfatter 3 fuldførte behandlinger dvs. ægudtagning og ægoplægning af befrugtede æg 3 gange. Der kan dog i kontrakten være op til 5 påbegyndte behandlinger, idet der ikke betales for 2 eventuelt aflyste behandlinger (aflyst før ægoplægning). Hvis der indtræder graviditet i behandlingsforløbet og der fødes et levende barn, gives der ikke yderligere behandlinger.
Prisen for kontrakten inkludere nedfrysning af overskydende befrugtede æg/blastocyster samt oplægning af optøede æg/blastocyster. Der nedfryses kun æg, der har udviklet sig til blastocyster. Kontrakten indeholder endvidere den lovpligtig screening for HIV og hepatitis, alle skanninger, ægudtagning og ægoplægning,
Vi anbefaler oplægning af de nedfrosne æg/blastocyster før opstart på en ny frisk hormonbehandling.

 

Ikke ventetid på insemination

Vi tilbyder insemination med anonym og ikke anonymdonor. Læs mere her

 

Blodprøve fra gravide kvinder kan påvise kromosomfejl i fostre.

Ciconia tilbyder denne test læs mere her.

 

Kort protokol (IVF/ICSI)

Hvis du ønsker at starte behandling med kort protokol, kan du nu kontakte klinikken ugen før forventet menstruation på tlf. 86277626 eller på mail aarhus@ciconia.dk. Vi kan så aftale en tid til skanning, udlevering af medicin osv.

Det er med andre ord ikke længere nødvendigt at vente med at kontakte os til 1. menstruationsdag.

 

Se et barn blive undfanget på Ciconia. Alle patienter, der får foretaget IVF, ICSI og frysebehandling får deres æg dyrket i embryoskop.

Vi tager billeder af de befrugtede æg hvert 10. minut, hele døgnet. Fertilitetsklinikken bruger optagelserne til at vurdere æggenes udvikling og udvælge det bedste. Se et eksempel på videoen.

 

Eneste fertilitetsklinik, der kan trække på andre speciallæger

På Ciconia i Århus er du i trygge hænder. Vi er nemlig den eneste private fertilitetsklinik i Danmark, som samtidig er en del af et større hospital. Vi har mere end 20 forskellige specialer, der dækkes af nogle af landets dygtigste speciallæger. Dem kan vi trække på efter behov, mens du er i fertilitetsbehandling hos os. Det betyder, at vi for eksempel kan tilbyde narkose under æg-udtagning.

 

Fertilitetsbehandling med dokumenteret kvalitet

Ciconia er som privathospital akkrediteret i henhold til "Den Danske Kvalitetsmodel". Dermed er vi også den eneste private fertilitetsklinik, der har dokumenteret, at vi lever op til de samme krav om kvalitet, som de offentlige sygehuse. Vi er naturligvis også akkrediteret EU's vævsdirektiv, der sikrer, at du får en korrekt fertilitetsbehandling.

 

Forskning og udvikling er i højsædet på Ciconia i Århus

Ciconia Aarhus Privathospitals fertilitetsklinik deltager aktivt i forskningsprojekter - blandt andet inden for stamcelleforskning. Vi udvikler konstant vores fertilitetsbehandling og samarbejder blandt andet med det offentlige sygehusvæsen, udenlandske gynækologer, kostvejledere, jordemødre og akupunktører.

 

 

 

Læs mere

hr_undermenu.jpg

Saralyst Allé 50 · DK-8270 Højbjerg · T. +45 86 27 76 26 · F. +45 86 27 76 56 · aarhus@ciconia.dk