Ciconia Aarhus Fertilitetsklinik logo
Viva Neo Fertilitetsklinik logo

Screening af sæddonorer

Screening af sæddonorer

Sæddonorerne har gennemgået helbredsundersøgelse, herunder undersøgelse for AIDS og smitsom gulsot. Der kan findes flere oplysninger om udredning og screening af donorerne på sædbankernes hjemmesider.

Vi skal dog i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer anføre:

"AIDS er en meget alvorlig smitsom sygdom, der ødelægger kroppens forsvar mod infektionssygdomme og visse kræftsvulster. Sygdommen skyldes et virus, som kan forekomme i blandt andet sæd. Man har i videst mulig omfang sikret sig, at donorerne ikke har haft adfærd, der indebærer risiko for at være smittet med HIV. Herudover undersøges donorerne med blodprøver for HIV infektion før godkendelse. Sæden anvendes først, når den har været nedfrosset i mindst 6 måneder, og der på ny er udført blodprøve af donor for HIV infektion for at udelukke, at donor i denne periode har udviklet antistoffer mod HIV. Til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger kan en minimal risiko for overførsel af HIV ved insemination ikke udelukkes."

"Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er enhver arverisiko alligevel ikke udelukket. Hvis dit/jeres barn mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du/I får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du/I melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om donor forsat kan anvendes."

Sammenfattet kan man sige, at når man benytter sig af en sæddonor fra en sædbank er donor testet for rigtig mange ting, og at det i forhold til arvelige sygdomme er mere sikkert at benytte en sæddonor, men man kan ikke garantere 100% mod disse, da nogle er meget sjældne og komplekse. Det er vigtigt at forstå og acceptere dette, inden man vælger at benytte en sæddonor.

 

Bestil tid for uforpligtende og gratis samtale.

Sundhedsstyrelsen logo

Viva Neo Group logo

Dansk Fertilitetsselskab logo

Adresse
Ciconia Aarhus Fertilitetsklinik
Saralyst Allé 50
8270 Højbjerg

Kontaktinformation
T: +45 86 27 76 26
F: +45 86 27 76 56
E: aarhus@ciconia.dk

Telefontid
Man - fre08:15 - 15.00
Lørdag08.00 - 12.00
LukketFra 12.30 - 13.00

© CICONIA AARHUS FERTILITETSKLINIK • CVR: 1802 1935 Webdesign: Søgemedier A/SCookies